načítám...

Časté dotazy

Komu jsou zdravotní údaje dostupné? Mohou všichni lékaři, kteří mají smlouvu s SVAS nahlížet do zdravotní dokumentace, aniž by byli vyzváni ke konzultaci?

Lékaři vidí pouze tyto údaje:
- Jméno a příjmení pacienta
- Zdravotní pojišťovna pacienta
- Lokalita, kde pacient hledá pomoc
- Oblast problémů, kde požaduje pomoc (záda, ruce, žaludek, ...)
- Stručný popis problémů

Lékaři, se kterými probíhá konzultace, vidí zdravotní kartu pacienta, mohou nahlížet do jeho zdravotní kartotéky.

Jakým způsobem na zdravotní dokumentaci mohou nahlížet lékaři (výsledky zobrazovacích metod, např. CT, rentgen snímek atd.)

Lékaři mohou prostřednictvím kartotéky nahlížet na dokumentaci v textové verzi (odtud mohou i kopírovat konkrétní pasáže do lékařské zprávy) a také v obrazové verzi.

Dozvím se, do jaké dokumentace bylo nahlíženo?

Jako pacient dáváte souhlas se zpřístupněním své dokumentace aktuálnímu lékaři. Je však na pacientech, které údaje v MEDDI SVAS uvedou (doporučujeme uvádět všechny relevantní – alergie, aktuálně užívané léky, onemocnění v rodině atd.). Je v zájmu pacienta, aby lékař do dokumentace nahlížel. V případě, že v aplikaci není potřebná dokumentace, lékař pacienta vyzve k doplnění.

Přihlásím-li svoje dítě do aplikace a uvedu příslušného dětského lékaře. Bude lékař kontaktován?

Lékař bude kontaktován v případě, pokud nám sdělíte jméno lékaře na zadejlékare.cz nebo nám napíšete na podpora@meddihub.com.
Pokud již lékař bude registrován v MEDDI MD, bude informován prostřednictvím aplikace i webového portálu o požadavku na ošetření dítěte.

Jak se dozvím, kteří lékaři jsou zaregistrovaní v aplikaci? Je to veřejný údaj, popř. je mi jako zaregistrovanému pacientovi seznam k dispozici?

V aplikaci má pacient možnost se spojit s konkrétním lékařem. Je to i způsob, jak zjistit, zda je lékař již v MEDDI MD registrován – stačí znát jméno lékaře – pokud je lékař již registrován, bude pacientovi nabídnut ke spojení.

Je využívání MEDDI SVAS zdarma nebo jen pro účastníky — zaměstnance SVAS?

MEDDI SVAS je zdarma pro zaměstnance SVAS a jejich rodinné příslušníky.

Jaká je technologická náročnost pro využívání aplikace?

Vzhledem k omezení třetích stran funguje aplikace na operačním systému Android 9. a novější a iOS 12 a novější.

Jaká je spotřeba dat při přenosu (včetně videa) a jaká rychlost připojení je minimální pro bezproblémový chod aplikace?

Minimální rychlost pro bezproblémový chod aplikace pro hovory je alespoň 64 kb/s a pro videohovory minimálně 200 kb/s.

Jakou má telemedicína oporu v zákonech?

Česká legislativa nemá oblast telemedicíny zcela pokrytou a Ministerstvo zdravotnictví připravuje potřebné změny. MEDDI SVAS řešení je zcela v souladu s Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jak je to s úhradou od zdravotních pojišťoven?

Vykázání výkonu probíhá standardním způsobem, liší se jen pro jednotlivé odbornosti. Praktický lékař (VPL, PLDD) vykazuje výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče. Ambulantní specialisté vykazují prostřednictvím cíleného vyšetření dané odbornosti, ke kterému lze vykazovat výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření. Pozor, nevykazuje se pak již výkon 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. Ambulantní stomatolog vykazuje výkon 00944 – Signální výkon epizody péče. Videokonzultace pacienta s ošetřujícím lékařem na dálku – 09557 Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem.

Společným stanoviskem zdravotních pojišťoven a MZ ČR je elektronické poskytnutí konzultace na patřičné odborné úrovni považováno ekvivalentem návštěvy ordinace. (Stanovisko viz https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/spolecne-prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-a-zdravotnich-pojistoven-k-prijatym-opatrenim-v-souvislosti-s-covid-19)U VZP podmínky vykázání elektronicky vedené konzultace po dobu trvání mimořádné situace definuje Organizační opatření č. 6 (pro VPL), č. 11 (pro PLDD), č. 9 a č. 13 (pro ambulantní specialisty) a č. 15

Jsou výkony v telemedicíně dohledatelné ve výpisech za úkony lékaře?

Pokud vznikne v rámci požadavku pacienta lékařská zpráva, tak je úkon dohledatelný.

Je možné, aby jsem se objednal(a) k lékaři, kterého jsem si sám/sama zvolil(a)?

MEDDI SVAS Vám pomůže se spojit s lékařem zařazeným do seznamu Meddi MD. Může nastat situace, že Vámi vybraný lékař v tomto seznamu nebude zařazen. V případě, že si přejete konkrétního lékaře, kteří ještě nevyužívá Ordinaci bez hranic, napište nám na podpora@meddihub.com.

Může mě lékař v aplikaci vydat Návrh na lázeňskou, léčebně rehabilitační péči ke specialistovi v lázních a ozdravovně?

Ano, lékař může v aplikaci MEDDI SVAS vyplnit Návrh na lázeňskou, léčebně rehabilitační péči.

Jako registrovaný pacient jsem vytvořil případ a nikdo se mi doposud neozval. V čem je problém?

Snažíme se vždy kontaktovat pacienty co nejdříve jak je to kapacitně možné. Žádný z otevřených případů nezůstane nikdy opomenut. Přes veškerou naši snahu mohou být důvody pozdního kontaktu následující:
Zkontrolujte, zda jste správně odeslali požadavek (najdete jej na kartě "Otevřené případy"). Při zadávání požadavku pamatujte na korektně zadané PSČ, kde hledáte pomoc – v případě komunikace s praktickým lékařem je nutné zadat PSČ lékaře, nikoliv pacienta.

Podám-li svůj případ, do kdy mohu očekávat odpověď od lékaře?

Každý případ se snažíme zpracovat prakticky obratem. Přestože je Váš případ zpracován okamžitě po jeho přijetí, je vždy nutné počítat s určitou časovou odezvou, než lékař projde Vaši anamnézu a zhodnotí možné diagnózy.

Co všechno je možné konzultovat s lékařem prostřednictvím aplikace?

Lékař může prostřednictvím aplikace pomoci vyhodnotit obecně aktuální zdravotní stav a jeho závažnost, může klientovi poskytnout rady, jak aktuální zdravotní stav zvládnout a příp. může klienta nasměrovat do zdravotnického zařízení vhodné odbornosti.

Mám zájem nechat se nově zaregistrovat u jiného lékaře, můžu také využít aplikaci MEDDI SVAS?

Nemusíte se zatěžovat vyhledáváním nového lékaře. V aplikaci MEDDI SVAS za Vás tuto část vyřeší a ušetří Váš čas.

Může si pacient přes aplikaci zažádat o preventivní vyšetření?

V rámci aplikace si můžete založit případ na preventivní prohlídku, a to včetně objednání.

Proč je nutné vyplnit při registraci všechny informace úplně a pravdivě?

Pro úplné využití funkcí aplikace je nutné nastavit veškeré údaje dle skutečných informací, včetně osobních údajů a rodinné anamnézy. Při registraci jsou požadovány fotografie dokladů kvůli ověření totožnosti a úhradám lékařům od zdravotních pojišťoven.

Jaké jsou podporované internetové prohlížeče pro spuštění aplikace?

MEDDI SVAS jsou kompatibilní s následujícími prohlížeči: Chrome, Firefox, Safari, Opera.

Jaké technické vybavení potřebuji k fungování aplikace na internetovém prohlížeči v počítači?

K pohodlnější komunikaci doporučujeme využít sluchátka, ideálně od mobilního telefonu, která jsou vybaveny mikrofonem. Pokud nemáte počítač vybavený integrovanou kamerou, postačí běžně dostupná externí kamera.

Proč mi nefunguje kamera/mikrofon při videohovoru?

V případě, že Vám nejde přehrát videohovor/zvuk, zkontrolujte, zda je kamera/mikrofon zapnutá/ý v aplikaci (červená ikona kamery nesmí být přeškrtnuta).

Jak nahlásit problém s aplikací MEDDI SVAS?

Problém s aplikací prosím popište a pošlete nám e-mail na adresu podpora@meddihub.com, nebo zavolejte na 222 262 937, kde Vám rádi poradíme a pomůžeme.

Jak stáhnu aplikaci pro operační systém Android?

Aplikaci stahujte zde. Při instalaci a registraci nezapomeňte povolit všechny potřebné přístupy a notifikace pro správné fungování aplikace.

Jak stáhnu aplikaci pro operační systém iOS?

Aplikaci stahujte zde. Při instalaci a registraci nezapomeňte povolit všechny potřebné přístupy a notifikace pro správné fungování aplikace.

Kde najdu znění Všeobecných obchodních podmínek pro použití aplikace?

Všeobecné obchodní podmínky (tzv. VOP) jsou dostupné na internetových stránkách (zde).

Jak mám přidat ke svému účtu moje dítě?

Přidání dítěte provedete na kartě "Můj profil" prostřednictvím volby "Rodina", kde naleznete přehled dětí a možnost přidat další. I u dítěte je nutné vložit všechny požadované údaje dle skutečných informací. Jen tak může lékař při použití telemedicínské aplikace správně diagnostikovat obtíže.

Proč mám vyplnit zdravotní kartu?

Zdravotní karta představuje základní informace o Vašem zdravotním stavu. Z nich pak lékař vychází při určení diagnózy.

Proč nemohu najít lékařskou zprávu, eRecept, nebo žádanku v aplikaci?

Dokumenty, které lékař vystaví při telemedicínské konzultaci, dostanete jako zabezpečený odkaz na Váš e-mail, který jste uvedli při registraci. Příslušný dokument lze stáhnout z tohoto odkazu. V aplikaci tyto dokumenty z bezpečnostních důvodů nenajdete.

Proč nemohu najít svého lékaře, když se s ním chci spojit?

Váš lékař doposud pravděpodobně není registrovaný v aplikaci a můžete mu dát vědět, že chcete využívat ordinaci bez hranic nebo zadat jeho údaje na zadejlekare.cz. Lékaři se mohou zaregistrovat na www.meddimd.com.

Nahrazuje MEDDI SVAS lékařské vyšetření?

MEDDI SVAS slouží jako nástroj ke konzultaci s lékařem v případech, kdy není nezbytně nutné navštívit ordinaci fyzicky. V takovém případě šetří čas Vám i lékaři. Při vzdálené konzultaci se může stát, že lékař vyhodnotí stav jako nutný k osobní návštěvě. Aplikace {$portalFullName} je tedy doplňkem lékařských služeb s vizuálním osobním kontaktem na rozdíl od běžného telefonu. Velkou výhodou oproti jiným videohovorům je, že jsou v MEDDI SVAS hovory i videohovory šifrovány. Aplikace ale nenahrazuje osobní vyšetření v ordinaci.

Může mi lékař vystavit eNeschopenku?

Samozřejmě, zašle Vám ji pomocí e-mailu.

Může mi lékař vystavit doporučení ke specialistovi?

Samozřejmě, zašle Vám jej pomocí e-mailu.

Jak obdržím lékařskou zprávu?

Lékařskou zprávu Vám lékař vystaví přímo v aplikaci a Vy si ji pomocí e-mailu stáhnete ze zabezpečeného odkazu k sobě do počítače, či chytrého zařízení.

Jaké jsou výhody používání aplikace MEDDI SVAS?

MEDDI SVAS slouží jako nástroj ke konzultaci s lékařem v případech, kdy není nezbytně nutné navštívit ordinaci fyzicky. V takovém případě šetří čas Vám i lékaři. Aplikace MEDDI SVAS je doplňkem lékařských služeb s vizuálním osobním kontaktem na rozdíl od běžného telefonu. Velkou výhodou oproti jiným videohovorům je, že jsou v aplikaci hovory i videohovory šifrovány.

Jak se dozvím, že byl můj požadavek zpracován a doručen lékaři?

Po zadání požadavku Vás aplikace informuje jakmile Vás lékař přijme do virtuální čekárny.

Je možné využívat služby MEDDI SVAS bez registrace?

Bez kompletně vyplněné registrace není možné zajistit plnohodnotnou funkčnost všech služeb. K tomu, aby mohl lékař podat doporučení léčby, je nezbytné, aby znal Váš celkový zdravotní stav. Toto je možné pouze pokud má přístup k Vaší zdravotní dokumentaci a může nahlédnout do Vašich zdravotních záznamů.

Jak si požádám o zapomenuté heslo?

Při zadání špatného hesla při přihlášení Vás aplikace sama vyzve, zda jste náhodou heslo nezapomněli a nabídne Vám vygenerování nového hesla, které Vám zašle na Váš email. Pokud si nemůžete vzpomenout ani na svůj email, pod kterým jste se registrovali do MEDDI SVAS, obraťte na technickou podporu pomocí email na podpora@meddihub.com.

Je možné měnit uživatelské jméno, email, jméno rodinných příslušníků atd.?

Ano, je v kolonce "Základní údaje". V rámci aplikace můžete měnit uživatelské jméno, jména rodinných příslušníků, a podobně. Údaje z registrace lze změnit po zaslání požadavku na podpora@meddihub.com, nebo na telefonním čísle 222 262 937.

Je možné vymazat mou registraci/uživatelský účet?

Samozřejmě, požádejte o to písemně na podpora@meddihub.com. Je nutné aby byla žádost odeslána z emailu, který je v aplikaci zaregistrován. V případě, že již nemáte k původnímu emailu přístup, napište na podpora@meddihub.com, nebo zavolejte na 222 262 937.

Můžu si registrovat více účtů najednou?

Ne, odporuje to zásadám bezpečné komunikace, dopouštíte se tím porušení pravidel. Z důvodů přidání dětí zákonnými zástupci, můžete přidat až 4 děti v aplikaci pod svoji registraci.

Ukradli mi můj mobilní telefon, jak zamezím přístupu k datům v aplikaci?

Při každém přihlášení do aplikace, ověřujeme Vaši totožnost za pomocí hesla, nebo biometrických údajů. Doporučujeme Vám mít svůj mobilní telefon, či počítač chráněný heslem. Každá úroveň ochrany, zvedá celkové zabezpečení Vašich citlivých dat.